راهنمای تگ ها و کدهای لوکس بلاگ برای طراحی و تغییر قالب وبلاگ
لوکس بلاگ با قالب های سرویس وبلاگ دهی بلاگفا و رزبلاگ هماهنگی کامل دارد.شما میتوانید از قالب های این سرویس ها در لوکس بلاگ استفاده نمایید

لوکس بلاگ به بزرگی و کوچکی حروف کد های قالب حساس نیست
» کدهای عمومی
» بلاک <LOXBLOG> (مطالب ارسالی) و کدهای آن
» سایر بلاک ها و کدهای آن ها

برای طراحی قالب های لوکس بلاگ شما می توانید در کنار تگ های html ، از تگ ها و کدهای لوکس بلاگ برای دسترسی به مطالب و اطلاعات وبلاگ خود استفاده نمایید.

تگ های لوکس بلاگ : شامل 2 تگ بلاک (Block) و چرخه (Loop) می باشد که این تگ ها به شکل <BlockNameBlock> و <BlockNAME> آغاز شده و به شکل های </BlockNameBlock> و </BlockName> بسته می شوند . که در آنه به جای BlockNAME نام بلاک قرار می گیرد.
کدهای لوکس بلاگ : کدهای لوکس بلاگ ، عبارتهایی هستند که با استفاده از آن  می توانید به مقادیر ، محتویات و اطلاعات مختلف وبلاگ خود دسترسی داشته باشید . کدهای لوکس بلاگ به شکل    <-CodeName->  استفاده می شوند که در آنه به جای CODENAME نام کد قرار می گیرد . به طور مثال کد<-BlogTitle-> حاوی عنوان وبلاگ می باشد.
الف - کدهای عمومی : کدهایی هستند که آن را می توانید در هر کجای قالب وبلاگ خود استفاده نمایید . این کدها همواره دارای مقادیر و محتویات عمومی و مورد نیاز شما در وبلاگتان هستند. مانند <-BlogEmail-> که به معنای ایمیل مدیر وبلاگ می باشد.
ب - کدهای خاص : این کدها را فقط باید در بلاک مربوطه به آن ها استفاده کرد . این کد ها در خارج از بلاک مربوطه دارای ارزش و مقدار نیستند. مانند کد <-PostTitle-> حاوی عنوان مطلب ارسالی است ، فقط در بلاک <LOXBLOG> قابل استفاده می باشد.
بلاک چیست ؟ بلاک (Block) ، محدوده ای از کد ها و تگ های مرتبط با موضوع آن بلاک می باشد . به غیر از کدهای عمومی که در بالا توضیح داده شده ، سایر کد ها و تگ های قالب ، باید در محدوده بلاک مربوطه باشند . هر بلاک به شکل <BlockNameBlock> آغاز و به شکل </BlockNameBlock> بسته می شود. که در آن BlockNAME نام بلاک مربوطه است. به طور مثال بلاک پیوندهای روزانه با <LinkDailyBlock> آغاز و با </LinkDailyBlock> بسته می شود. و کد هایی همچون <-LinkTitle->که مربوط به عنوان  پیوند روزانه می باشد ، در محدوده بلاک مورد نظر باید قرار داشته باشد. همانگونه که پیشتر نیز گفته شد ، تنها کدهای عمومی نیازی به بلاک ندارند.
چرخه چیست ؟ چرخه (Loop) ، محدوده ای از یک بلاک است که تعداد تگ ها و کدهای آن محدوده به طور متناوب در داخل بلاک تکرار می شوند . به طور مثال در بلاک پیوند های روزانه ، برای نمایش چندین پیوند روزانه در داخل بلاک ، نیاز به یک چرخه می باشد.
چرخه ها به شکل <RB:BlockName> آغاز و به شکل </BlockNname> بسته می شود. مثلاً در مورد پیوندهای روزانه این چرخه به شکل <Linkdaily> آغاز و با </LinkDaily> بسته می شود.
در این چرخه کد هایی که به طور متناوب تکرار خواهند شد قرار می گیرند، همچون کد <-LinkTitle-> که مربوط به عنوان ، آدرس لینک و توضیحات هر پیوند روزانه می باشند که به علت اینکه پیوندهای روزانه می تواند شامل بیش از 1 مورد باشد ، باید در چرخه قرار گیرند .
مانند جدول زیر :
کدهای عمومی : این کدها را می توانید در هر قسمتی از صفحات خود استفاده نمایید.
توضیح کد
کدهای عمومی
عنوان اصلی وبلاگ و مطلب جاری <-BlogAndPostTitle->
عنوان اصلی وبلاگ <-BlogTitle->
نمایش ID وبلاگ-اگر ادرس demo.loxblog.com باشد id وبلاگ demo است <-BlogId->
ایمیل مدیر وبلاگ <-BlogEmail->
آدرس کامل وبلاگ کاربر <-BlogUrl->
کلمات کلیدی وبلاگ جهت موتور های جستجو.مثال:در ویرایش قالب بین دو تگ <head> و </head>

<meta name="keywords" content="<-KeyWords->" />
 

<-KeyWords->
توضیحات صفحات وبلاگ جهت موتور های جستجو.مثال:در ویرایش قالب بین دو تگ <head> و </head>

<meta name="description" content="<-Description->" />

<-Description->
آدرس لینک فید rss /rss.xml
توضیحات کلی وبلاگ <-BlogDescription->
لینک ورود به آرشیو وبلاگ /archive
لینک ورود به پروفایل مدیر وبلاگ /profile
لینک ورود به انجمن /forum
لینک ورود به نقشه سایت /sitemap.xml
لینک ورود به صفحه عناوین وبلاگ /post
لینک ورود به صفحه فرم تماس /contact
لینک صفحه ثبت نام در وبلاگ /user/register
لینک صفحه ورود به وبلاگ /user/login
لینک صفحه فراموشی رمز عبور /user/forget
لینک خروج از وبلاگ /user/logout
بلاک <LOXBLOG> و کدهای آن : این بلاک شامل اطلاعات مطالب ارسالی وبلاگ شماست. این بلاک با کد <LOXBLOG> آغاز و با </LOXBLOG> بسته می شود. در این بلاک از کدهای زیر می توانید استفاده نمایید.
توضیح کد
کد آغاز گر مطالب ارسالی <LOXBLOG>
عنوان مطلب ارسالی <-PostTitle->
متن اصلی مطلب

<-PostContent->

شماره شناسایی مطلب ارسالی

<-PostId->

آدرس لینک مستقیم مطلب ارسالی

<-PostLink->

کد پایان  مطالب ارسالی </LOXBLOG>
بلاک برچسب های انتخاب شده برای مطلب ارسالی
کد آغاز گر بلاک برچسب های انتخاب شده برای مطلب ارسالی <BlogPostTagsBlock>
کد آغاز گر چرخه برچسب های انتخاب شده برای مطلب ارسالی <BlogPostTags>
آدرس اینترنتی لینک برچسب مطلب ارسالی <-TagName->
آدرس اینترنتی لینک برچسب مطلب ارسالی

<-TagLink->

پایان چرخه برچسب های انتخاب شده برای مطلب ارسالی </BlogPostTags>
پایان بلاک برچسب های انتخاب شده برای مطلب ارسالی </BlogPostTagsBlock>
نویسنده مطلب
کد آغاز گر بلاک نویسنده مطلب <PostAuthorBlock>
نام نویسنده مطلب

<-PostAuthor->

لینک نویسنده مطلب

<-PostAuthorLink->

پایان بلاک نویسنده مطلب </PostAuthorBlock>
بلاک موضوعات هر مطلب ارسالی
کد آغاز گر بلاکموضوعات هر مطلب ارسالی <BlogPostCategoriesBlock>
کد آغاز گر چرخهموضوعات هر مطلب ارسالی <BlogPostCategories>
عنوان موضوع مطلب ارسالی <-CategoryName->
آدرس لینک مطالب دیگر در موضوع مطلب ارسالی

<-CategoryLink->

پایان چرخهموضوعات هر مطلب ارسالی </BlogPostCategories>
پایان بلاک موضوعات هر مطلب ارسالی </BlogPostCategoriesBlock>
بلاک برچسب های انتخاب شده برای مطلب ارسالی
کد آغاز گر بلاک برچسب های انتخاب شده برای مطلب ارسالی <BlogPostTagsBlock>
کد آغاز گر چرخه برچسب های انتخاب شده برای مطلب ارسالی <BlogPostTags>
عنوان لینک برچسب مطلب ارسالی <-TagName->
آدرس اینترنتی لینک برچسب مطلب ارسالی <-TagLink->
پایان چرخه برچسب های انتخاب شده برای مطلب ارسالی </BlogPostTags>
پایان بلاک برچسب های انتخاب شده برای مطلب ارسالی </BlogPostTagsBlock>
بلاک ادامه مطلب
کد آغاز گر بلاک ادامه مطلب <BlogExtendedPost>
لینک مطلب <-PostLink->
پایان بلاک ادامه مطلب </BlogExtendedPost>
بلاک نظرات مطلب
کد آغاز گر بلاک نظرات مطلب <BlogComment>
آدرس صفحه نظرات مطلب <-PostCommentUrl->
تعداد نظرات مطلب <-PostCommentCount->
پایان بلاک نظرات مطلب </BlogComment>
بلاک بازدید مطلب
کد آغاز گر بلاک بازدید مطلب <PostHitBlock>
تعداد بازدید مطلب <-PostHit->
پایان بلاک بازدید مطلب </PostHitBlock>
بلاک تاریخ و زمان ارسال مطلب
کد آغاز گر بلاک تاریخ و زمان ارسال مطلب <PostDateBlock>
تاریخ ارسال مطلب

<-PostDate->

زمان ارسال مطلب

<-PostTime->

پایان بلاک تاریخ و زمان ارسال مطلب  </PostDateBlock>
بلاک تصویر مطلب ارسالی
کد آغاز گر بلاک تصویر مطلب ارسالی <PostImageBlock>
لینک تصویر مطلب <-PostImageUrl->
پایان بلاک بصویر مطلب ارسالی </PostImageBlock>
بلاک نمایش فقط در ادامه مطلب
کد آغاز گر بلاک نمایش فقط در ادامه مطلب <OnlyMorePost> 
هر چیزی بین این دو بلاک قرار گیرد فقط در ادامه مطلب نمایش داده خواهد شد.
پایان بلاک نمایش فقط در ادامه مطلب </OnlyMorePost>
بلاک نمایش فقط در صفحه اصلی
کد آغاز گر بلاک نمایش فقط در ادامه مطلب <OnlyHome> 
هر چیزی بین این دو بلاک قرار گیرد فقط در ادامه مطلب نمایش داده خواهد شد.
پایان بلاک نمایش فقط در ادامه مطلب </OnlyHome>
بلاک امتیازدهی به مطلب به صورت ستاره ای

توجه:در تنظیمات وب سایت حتما نوع امتیاز دهی به مطلب را روی گزینه مربوطه تنظیم نمایید

کد آغاز گر بلاک امتیازدهی به مطلب <PostRateBlock>
آدرس تصویر امتیازدهی <PostRatePicUrl:PICurl>
اندازه تصویر امتیازدهی <PostRatePicSize:PICsize>
نمایشگر تصویر امتیازدهی <-PostRate->
نمایش نتیجه امتیاز مطلب <-PostRateResult->
نمایش تعداد امتیازدهندگان به مطلب <-PostRateCount->
نمایش مجموع امتیاز مطلب <-PostRateTotal->
پایان بلاک بصویر مطلب ارسالی </PostRateBlock>
بلاک امتیازدهی به مطلب به صورت لایک (می پسندم و نمی پسندم)

توجه:در تنظیمات وب سایت حتما نوع امتیاز دهی به مطلب را روی گزینه مربوطه تنظیم نمایید

کد آغاز گر بلاک امتیازدهی به مطلب <PostRateBlock>
آدرس تصویر امتیازدهی <PostRatePicUrl:PICurl>
اندازه تصویر امتیازدهی <PostRatePicSize:PICsize>
نمایشگر تصویر امتیازدهی <-PostRate->
نمایش تعداد امتیازدهندگان به مطلب <-PostRateCount->
نمایش مجموع امتیاز های مثبت <span class="like_1" id="like_<-PostId->"><-PostRateTotal-></span>
نمایش مجموع امتیاز های منفی <span class="like_2" id="lik_<-PostId->"><-PostRateResult-></span>
پایان بلاک بصویر مطلب ارسالی </PostRateBlock>
نمونه:

<PostRateBlock>
 

<PostRatePicUrl:http://weblog.loxblog.com/upload/weblog/images/like/03.png>
<PostRatePicSize:22>
 

<a href="javascript:void(0)" onclick="Rate(<-PostId->,1,2)" id="like_a" title="می پسندم : <-PostRateTotal->">می پسندم</a>
<span class="like_1" id="like_<-PostId->"><-PostRateTotal-></span>


<a href="javascript:void(0)" onclick="Rate(<-PostId->,2,2)" id="like_b" title="نمی پسندم : <-PostRateResult->">نمی پسندم </a>
<span class="like_2" id="lik_<-PostId->"><-PostRateResult-></span>

</PostRateBlock>
 

پایان بلاک مطالب ارسالی
پایان مطالب ارسالی </LOXBLOG>
بلاک ها و کدهای آن ها : بلاک ها و کدهای زیر را می توانید در هر بخش از صفحات خود استفاده نمایید:

توضیح کد
بلاک نویسندگان وبلاگ
کد آغاز گر بلاک نویسندگان وبلاگ <BlogAuthorsBlock>
کد آغاز گر چرخه نویسندگان وبلاگ <BlogAuthors>
نام نویسنده وبلاگ

<-AuthorName->

آدرس لینک کلیه مطالب نویسنده

<-AuthorLink->

تعداد مطالب ارسالی نویسنده <-AuthorPosts->
پایان چرخه نویسندگان وبلاگ </BlogAuthorsBlock>
پایان بلاک نویسندگان وبلاگ </BlogAuthorsBlock>
بلاک آرشیو ماهانه مطالب
کد آغاز گر بلاک آرشیو ماهانه مطالب <BlogArchiveBlock>
کد آغاز گر چرخه آرشیو ماهانه مطالب <BlogArchive>
تاریخ ماهانه هر آرشیو <-ArchiveTitle->
آدرس لینک مطالب تاریخ ماهانه آرشیو

<-ArchiveLink->

پایان چرخه آرشیو ماهانه مطالب </BlogArchive>
پایان بلاک آرشیو ماهانه مطالب </BlogArchiveBlock>
بلاک موضوعات مطالب
کد آغاز گر بلاک موضوعات مطالب <BlogCategoriesBlock>
کد آغاز گر چرخه موضوعات مطالب <BlogCategories>
عنوان دسته اصلی <-CategoryName->
توضیحات دسته بندی <-CategoryDescription->
آدرس لینک موضوع

 <-CategoryLink->

آدرس عکس موضوع <-CategoryImageUrl->
کد آغاز گر چرخه زیر موضوعات <BlogSubCategory>
عنوان موضوع مطلب <-SubCategoryName->
آدرس لینک کلیه مطالب یک موضوع <-SubCategoryLink->
تعداد مطالب ارسالی با موضوع مورد نظر <-SubCategoryPosts->
توضیحات دسته بندی <-SubCategoryDescription->
آدرس عکس موضوع <-SubCategoryImageUrl->
لینک rss موضوع <-CatgorySubRss->
پایان چرخه زیر موضوعات </BlogSubCategory>
پایان چرخه موضوعات مطالب </BlogCategories>
پایان بلاک موضوعات مطالب </BlogCategoriesBlock>
بلاک مطالب پیشین
کد آغاز گر بلاک مطالب پیشین <BlogLastPostsBlock>
کد آغاز گر چرخه مطالب پیشین <BlogLastPosts>
عنوان مطلب ارسالی <-PostTitle->
تاریخ مطلب ارسالی <-PostDate-><-PostTime->
آدرس لینک مطلب ارسالی <-PostLink->
پایان چرخه مطالب پیشین </BlogLastPosts>
پایان بلاک مطالب پیشین </BlogLastPostsBlock>
بلاک صفحات اضافی
کد آغاز گر بلاک صفحات اضافی <ExtraPageBlock>
کد آغاز گر چرخه صفحات اضافی <ExtraPage>
عنوان صفحه اضافی <-PageTitle->
آدرس لینک صفحه اضافی <-PageLink->
پایان چرخه صفحات اضافی </ExtraPage>
پایان بلاک صفحات اضافی </ExtraPageBlock>
بلاک پیوند ها (لینکستان)
کد آغاز گر بلاک پیوند ه (لینکستان) <BlogLinksBlock>
کد آغاز گر چرخه پیوند ه (لینکستان) <BlogLinks>
عنوان پیوند

<-LinkTitle->

توضیحات پیوند

<-LinkDescription->

آدرس لینک پیوند

<-LinkUrl->

پایان چرخه پیوند ها (لینکستان) </BlogLinks>
پایان بلاک پیوند ها (لینکستان) </BlogLinksBlock>
بلاک کلامات کلیدی وب سایت
کد آغاز گر بلاک تگ های وبلاگ <BlogTagsBlock>
کد آغاز گر چرخه تگ های وبلاگ <BlogTags>
عنوان تگ

<-TagName->

آدرس تگ

<-TagLink->

تعداد تگ ها

<-TagCount->

پایان چرخهتگ های وبلاگ </BlogTags>
پایان بلاک تگ های وبلاگ </BlogTagsBlock>
بلاک پیوند های روزانه (لینکدونی)
کد آغاز گر بلاک پیوند های روزانه (لینکدونی) <BlogLinkDumpBlock>
کد آغاز گر چرخه پیوند های روزانه (لینکدونی) <BlogLinkDump>
عنوان پیوند روزانه <-LinkTitle->
توضیحات پیوند روزانه <-LinkDescription->
آدرس لینک پیوند روزانه <-LinkUrl->
تعداد بازدید از لینک <-LinkClicks->
پایان چرخه پیوند های روزانه (لینکدونی) </BlogLinkDump>
پایان بلاک پیوند های روزانه (لینکدونی) </BlogLinkDumpBlock>
بلاک نظرسنجی
کد آغاز گر بلاک نظرسنجی <BlogPollBlock>
کد آغاز گر چرخه نظرسنجی <BlogPoll>
سوال نظرسنجی <-PollName->
گزینه های نظرسنجی <-PollItems->
پایان چرخه نظرسنجی </BlogPoll>
متن دکمه ارسال نظرسنجی <PollSubmitValue:ثبت نظر>
متن دکمه نمایش نتایج نظرسنجی <PollResultValue:نتایج>
شیوه نامه گزینه های نظرسنجی <PollItemStyle:CSSstyle>
شیوه نامه دکمه ارسال نظر <PollSubmitStyle:CSSstyle>
شیوه نامه دکمه نمایش نتایج نظرسنجی <PollFormResultStyle:CSSstyle>
پایان بلاک نظرسنجی </BlogPollBlock>
بلاک صفحه بندی وبلاگ
کد آغاز گر بلاک صفحه بندی وبلاگ <BlogNextAndPreviousBlock>
نمایش شماره صفحه <-BlogPage->
تعداد کل صفحات وبلاگ <-BlogPageCount->
پایان بلاک صفحه بندی وبلاگ </BlogNextAndPreviousBlock>
بلاک مطالب تصادفی وبلاگ
کد آغاز گر بلاک مطالب تصادفی وبلاگ <RandPostsBlock>
کد آغاز گر چرخه مطالب تصادفی وبلاگ <RandPosts>
عنوان مطلب تصادفی <-PostTitle->
آدرس لینک مطلب تصادفی <-PostLink->
آدرس عکس مطلب <-PostImageUrl->
آدرس عکس پبشفرض مطلب <-RandPostsImgDefault:ادرس عکس>
پایان چرخه مطالب تصادفی وبلاگ </RandPosts> 
پایان بلاک مطالب تصادفی وبلاگ </RandPostsBlock>
بلاک مطالب مرتبط با پست جاری
کد آغاز گر بلاک مطالب مرتبط <RelatedPostsBlock>
کد آغاز گر چرخه مطالب مرتبط <RelatedPosts>
عنوان مطلب مرتبط <-PostTitle->
آدرس لینک مطلب مرتبط <-PostLink->
آدرس عکس مطلب <-PostImageUrl->
آدرس عکس پیشفرض

<RelatedPostsImgDefault:آدرس عکس>

پایان چرخه مطالب مرتبط </RelatedPosts>
پایان بلاک مطالب مرتبط </RelatedPostsBlock>
بلاک مطالب پربازدید وبلاگ
کد آغاز گر بلاک مطالب پربازدید <HitPostsBlock>
کد آغاز گر چرخه مطالب پربازدید <HitPosts>
عنوان مطلب پربازدید <-PostTitle->
آدرس لینک مطلب پربازدید <-PostLink->
تعداد بازدید <-PostHit->
آدرس عکس مطلب <-PostImageUrl->
آدرس عکس پیشفرض

<HitPostsImgDefault:آدرس عکس>

پایان چرخه مطالب پربازدید </HitPosts>
پایان بلاک مطالب پربازدید </HitPostsBlock>
بلاک پروفایل وبلاگ
کد آغاز گر بلاک پروفایل وبلاگ <BlogProfile>
کد آغاز گر بلاک تصویر وبلاگ <BlogPhoto>
آدرس تصویر وبلاگ

<-BlogPhotoLink->

پایان بلاک تصویر وبلاگ </BlogPhoto>
کد آغاز گر بلاک تصویر وبلاگ <BlogAboutBlock>
متن درباره وبلاگ <-BlogAbout->
پایان بلاک تصویر وبلاگ </BlogAboutBlock>
پایان بلاک پروفایل وبلاگ </BlogProfile>
بلاک آمار وبلاگ
کد آغاز گر بلاک آمار وبلاگ <BlogCounter>
تعداد کل مطالب ارسالی <-BlogPosts->
تعداد کل نظرات ارسالی <-BlogComments->
تعداد کل کاربران <-BlogUser->
تعداد بازدید امروز از وبلاگ <-Today->
تعداد بازدید دیروز از وبلاگ <-Yesterday->
تعداد بازدید این هفته از وبلاگ <-Week->
تعداد بازدید این ماه از وبلاگ <-Month->
تعداد بازدید این سال از وبلاگ <-Year->
تعداد بازدید کل از وبلاگ <-All->
نمایش تاریخ امروز <-TodayDate->
تعداد اعضای وب سایت <-BlogUser->
ورودی گوگل امروز <-GoogleDay->
ورودی گوگل دیروز <-GoogleYesterday->
اعضای انلاین وب سایت <-Online->
پایان بلاک آمار وبلاگ </BlogCounter>
بلاک خبرنامه
کد آغاز گر بلاک خبرنامه <BlogMailBlock>
نمایش فرم خبرنامه <-MailForm->
متن دکمه عضویت در خبرنامه <MailSubmitValue:عضویت>
متن دکمه حذف عضویت از خبرنامه <MailRemoveValue:حذف عضویت>
شیوه نامه فیلد ایمیل <MailFieldStyle:CSSstyle>
شیوه نامه دکمه  ارسال <MailSubmitStyle:CSSstyle>
اندازه فیلد ایمیل <MailFieldSize:Size>
پایان بلاک خبرنامه </BlogMailBlock>
بلاک تماس با ما
کد آغاز گر بلاک تماس با ما <ContactBlock>
نمایش فرم تماس با ما <Contact_Form>
متن دکمه ارسال پیام <ContactSubmitValue:ارسال پیام>
متن دکمه پاک کردم فرم تماس <ContactResetValue:پاک کردن>
شیوه نامه فیلد متن <ContactFieldStyle:CSSstyle>
اندازه فیلد متن <ContactFieldSize:Size>
شیوه نامه دکمه ارسال

<ContactSubmitStyle:CSSstyle>

پایان بلاک تماس با ما </ContactBlock>
بلاک تبادل لینک هوشمند
کد آغاز گر بلاک تبادل لینک هوشمند <LinkAutoBlock>

 

نمایش فرم تبادل لینک هوشمند <-LinkAutoForm->
متن دکمه ارسال لینک <LinkAutoSubmitValue:ارسال لینک>
شیوه نامه فیلدها <LinkAutoFieldStyle:CSSstyle>
اندازه فیلد متن <LinkAutoFieldSize:Size>
پایان بلاک تبادل لینک هوشمند </LinkAutoBlock>
بلاک نمایش کدهای اختصاصی
کد آغاز گر بلاک نمایش کدهای اختصاصی <CustomHtmlBlock> 
نمایش کدهای اختصاصی <-BlogCustomHtml->
پایان بلاک نمایش کدهای اختصاصی </CustomHtmlBlock>
بلاک نمایش تبلیغات و کد های اختصاصی 1
کد آغاز گر بلاک نمایش کدهای اختصاصی <Text1>
نمایش کدهای اختصاصی <-Text1->
پایان بلاک نمایش کدهای اختصاصی </Text1>
بلاک نمایش تبلیغات و کد های اختصاصی 2
کد آغاز گر بلاک نمایش کدهای اختصاصی <Text2>
نمایش کدهای اختصاصی <-Text2->
پایان بلاک نمایش کدهای اختصاصی </Text2>
بلاک نمایش تبلیغات و کد های اختصاصی 3
کد آغاز گر بلاک نمایش کدهای اختصاصی <Text3>
نمایش کدهای اختصاصی <-Text3->
پایان بلاک نمایش کدهای اختصاصی </Text3>
بلاک چت باکس
کد آغاز گر بلاک چت باکس <ChatBoxBlock>
نمایش چت باکس <-MyChatBox->
پایان بلاک چت باکس </ChatBoxBlock>
بلاک عضویت سریع
کد آغاز گر بلاک عضویت سریع <RegFastBlock>
نمایش فرم عضویت سریع <-RegFastForm->
متن دکمه عضویت <RegFastSubmitValue:عضویت>
متن دکمه پاک کردم فرم عضویت سریع <RegFastResetValue:پاک کردن>
شیوه نامه فیلدها <RegFastFieldStyle:CSSstyle>
  <RegFastSubmitStyle:CSSstyle>
اندازه فیلدها <RegFastFieldSize:Size>
پایان بلاک عضویت سریع </RegFastBlock>

بلاک نمایش اخرین نظرات
کد آغاز گر بلاک نمایش نظرات <CommentListBlock>
آغاز چرخه نمایش نظرات <CommentList>
نمایش فرم عضویت سریع <-CommentUserLink->
متن دکمه عضویت <-CommentAvatar->
متن دکمه پاک کردم فرم عضویت سریع <-CommentLink->
شیوه نامه فیلدها <-CommentTitle->
  <-CommentMessage->
اندازه فیلدها <-CommentDate->
پایان چرخه مطالب پربازدید </CommentList>
پایان بلاک عضویت سریع </CommentListBlock>

 
فرم تماس با ما
کد آغاز گر بلاک فرم تماس با ما <ContactBlock>
سایز فیلد ها <ContactFieldSize:40>
استایل فیلد ها <ContactFieldStyle:font:9pt tahoma;-moz-border-radius:5px;>
نوشته دکمه ارسال پیام <ContactSubmitValue:ارسال پیام>
نوشته دکمه پاک کردن فرم <ContactResetValue:پاک کردن>
نمایش فرم <Contact_Form>
پایان بلاک فرم تماس با ما </ContactBlock>

 

توضیح کد
کد آغاز گر بلاککلی نظرات هر مطلب ارسالی <CommentBlock>
بلاک فرم نظرات هر مطلب ارسالی
کد آغاز گر بلاکفرم نظرات هر مطلب ارسالی <CommentFormBlock>
تغییر اندازه فیلدهای فرم نظرات <CommentFieldSize:40>
استایل دهی به فیلد های فرم نظرات <CommentFieldStyle:Font:9pt tahoma>
استایل دهی به دکمه های فرم <CommentButtonStyle:Font:9pt tahoma>
متن دکمه ارسال نظر <CommentSubmitValue:ارسال نظر>
متن دکمه رست فرم نظرات <CommentResetValue:پاک کردن>
نمایش فرم نظرات <-CommentForm->
پایان بلاک فرم نظرات هر مطلب ارسالی </CommentFormBlock>
بلاک نمایش نظرات هر مطلب ارسالی
کد آغاز گر بلاکنمایش نظرات هر مطلب ارسالی <CommentDisplayBlock>
کد آغاز گر چرخهنمایش نظرات هر مطلب ارسالی <CommentDisplay>
نمایش وب سایت نظر دهنده <-CommentWeb->
نمایش اسم نظر دهنده <-CommentAuthor->
نمایش تاریخ نظر ارسال شده <-CommentDate->
نمایش ساعت و دقیقه نظر ارسال شده <-CommentTime->
مسیر عکس نظر دهنده پیشفرض <CommentDefaultAvatar:>
مسیر عکس نظر دهنده <-CommentAvator->
نمایش متن نظر دهنده <-CommentContent->
پایان چرخهنمایش نظرات هر مطلب ارسالی </CommentDisplay>
پایان بلاک نمایش نظرات هر مطلب ارسالی </CommentDisplayBlock>
بلاک صفحات نظرات هر مطلب ارسالی
کد آغاز گر بلاکصفحات نظرات هر مطلب ارسالی <CommentPage>
نمایش صفحات نظرات <-CommentPage->
پایان بلاک فرم نظرات هر مطلب ارسالی </CommentPage>
پایان تگ بلاک کلی نظرات
پایان بلاک کلی نظرات هر مطلب ارسالی </CommentBlock>

بلاک ورود کابران (نمایش فقط برای مهمان ها)
کد آغاز گر بلاک ورود کابران <FormLoginBlock>
نمایش فرم ورود کاربران <-LoginForm->
متن دکمه ورود <LoginSubmitValue:ورود>
آدرس صفحه فراموشی رمز عبور /user/forget
شیوه نامه فیلدها <LoginFieldStyle:CSSstyle>
اندازه فیلدها <LoginFieldSize:Size>
شیوه نامه دکمه ورود

<LoginSubmitStyle:CSSstyle>

پایان بلاک ورود کابران </FormLoginBlock>
بلاک نمایش فقط برای کاربران
کد آغاز گر بلاک نمایش فقط برای کاربران <UserBlock>
هر چیزی بین این دو بلاک قرار گیرد فقط برای کاربران نمایش داده خواهد شد.
پایان بلاک نمایش فقط برای کاربران </UserBlock>
بلاک نمایش فقط برای مهمانان
کد آغاز گر بلاک نمایش فقط برای مهمانان <GuestBlock>
هر چیزی بین این دو بلاک قرار گیرد فقط برای مهمانان نمایش داده خواهد شد.
پایان بلاک نمایش فقط برای مهمانان </GuestBlock>
بلاک منوی مخصوص کاربران
کد آغاز گر بلاک منوی مخصوص کاربران <IfLoginBlock>
نام کاربر <-LoginName->
تاریخ آخرین ورود <-LoginDateLast->
نام کاربری کاربر <-LoginUsername->
لینک پروفایل کاربر /user/profile
آدرس صفحه ورود به پنل کاربر /user/panel
آدرس ارسال پست جدید /user/newpost
آدرس صفحه ویرایش پروفایل کاربر /user/edit
لینک خروج /user/logout
پایان بلاک منوی مخصوص کاربران </IfLoginBlock>

بلاک نمایش آخرین پاسخ های انجمن
کد آغاز گر بلاک آخرین پاسخ های انجمن <ForumPostsBlock>
کد آغاز گر چرخه آخرین پاسخ های انجمن <ForumPosts>
عنوان <-ForumPostTitle->
لینک پست <-ForumPostUrl->
تعداد پست ها <-ForumPostCountAnswer->
تعداد بازدید <-ForumPostHit->
نام آخرین پست دهنده <-ForumPostLastAuthor->
پایان چرخه آخرین پاسخ های انجمن </ForumPosts>
پایان بلاک آخرین پاسخ های انجمن </ForumPostsBlock>
بلاک ها و کدهای آن ها : بلاک ها و کدها


راهنمای تگ ها و کدهای لوکس بلاگ برای طراحی قالب فروشگاه


فروشگاه در سرویس لوکس بلاگ میتواند در کنار مطالب وبلاگ نمایش داده شود.در صفحه اصلی میتوانید از  کدهای چرخه  <ProductHome> استفاده نمایید.مثلا قبل از شروع چرخه <LOXBLOG> که وظیفه نمایش مطالب وبلاگ را دارد میتوانید از کدهای فروشگاه استفاده نمایید.به این صورت ابتدا محصولات فروشگاه نمایش داده میشود و سپس مطالب وبلاگ.

وقتی کسی روی توضیحات بیشتر روی هر محصول کلیک کنید به صفحه توضیحات تکمیلی خواهد رفت.این صفحه با صفحه نمایش ادامه مطالب وبلاگ یکی است.همان کدهایی که وظیفه نمایش ادامه مطلب برای وبلاگ را دارند توضیحات تکمیلی محصولات را نیز نمایش میدهند.به این ترتیب نیازی به طراحی صفحه توضیحات تکمیلی نیست.

کدهای عمومی : این کدها را می توانید در هر قسمتی از قالب فروشگاه خود استفاده نمایید.
توضیح کد
کدهای عمومی
عنوان اصلی فروشگاه <-BlogTitle->
بلاک <ProductHome> و کدهای آن : این بلاک شامل اطلاعات محصول ارسالی فروشگاه شما در صفحه اصلی فروشگاه است. این بلاک با کد <ProductHome> آغاز و با </ProductHome> بسته می شود. در این بلاک از کدهای زیر می توانید استفاده نمایید.
توضیح کد
کد آغاز گر بلاک نمایش در صفحه اصلی <ProductHome>
کد آغاز گر چرخه محصول ارسالی <ProductList>
عنوان محصول ارسالی <-ProductTitle->
توضیحات اولیه کوتاه <-ShortDescription->
لینک محصول ارسالی <-ProductLink->
کد آغاز گر تصویر محصول ارسالی <ProductImg> *
لینک تصویر محصول ارسالی <-ProductImg->*
کد پایان دهنده تصویر محصول ارسالی </ProductImg> *
قیمت محصول <-ProductPrice->
آدرس لینک خرید محصول ارسالی <-OrderLink->
آدرس لینک توضیحات محصول ارسالی <-ProductLink->
کد پایان دهندهچرخه محصول ارسالی </ProductList>
بلاک صفحه بندی فروشگاه
کد آغاز گر بلاک صفحه بندی فروشگاه <ProductPage>
نمایش شماره صفحه <-ProductPage->
پایان بلاک صفحه بندی فروشگاه </ProductPage>
پایان بلاک نمایش در صفحه اصلی
پایان نمایش در صفحه اصلی </ProductHome>
 
 
بلاک ها و کدهای آن ها : بلاک ها و کدهای زیر را می توانید در هر بخش از صفحات خود استفاده نمایید:
بلاک دسته بندی محصولات
کد آغاز گر بلاک موضوعات فروشگاه <ProductCategoryBlock>
کد آغاز گر چرخه موضوعات فروشگاه <CategoryLoop>
عنوان دسته اصلی <-CategoryName->
توضیحات  دسته اصلی <-CategoryDescription->
تصویر دسته اصلی <-CategoryImageUrl->
لینک دسته اصلی <-CategoryLink->
تعداد محصولات در دسته اصلی <-CategoryProducts->
کد آغاز گر چرخه زیر موضوعات <CategorySubLoop>
عنوان موضوع محصول <-SubCategoryName->
توضیحات موضوع محصول <-SubCategoryDescription->
تصویر موضوع محصول <-SubCategoryImageUrl->
تعداد محصولات در موضوع محصول <-SubCategoryPosts->
آدرس لینک کلیه مطالب یک موضوع <-SubCategoryLink->
پایان چرخه زیر موضوعات </CategorySubLoop>
پایان چرخه موضوعات فروشگاه </CategoryLoop>
پایان بلاک موضوعات فروشگاه </ProductCategoryBlock>
بلاک آخرین محصولات
کد آغاز گر بلاک آخرین محصولات <LastProductBlock>
کد آغاز گر چرخه آخرین محصولات <LastProductLoop>
عنوان محصول ارسالی <-ProductTitle->
عنوان محصول ارسالی <-ShortDescription->
عنوان محصول ارسالی <-ProductImg->
آدرس لینک محصول ارسالی <-ProductLink->
تاریخ  محصول ارسالی <-ProductDate->
قیمت محصول <-ProductPrice->
پایان چرخه آخرین محصولات </LastProductLoop>
پایان بلاک آخرین محصولات </LastProductBlock>
بلاک پربازدید ترین محصولات
کد آغاز گر بلاک پربازدید ترین محصولات <ProductHitBlock>
کد آغاز گر چرخه پربازدید ترین محصولات <ProductHitLoop>
عنوان محصول پربازدید <-ProductTitle->
توضیحات کوتاه محصول پربازدید <-ShortDescription->
تصویر  محصول پربازدید <-ProductImg->
لینک محصول پربازدید <-ProductLink->
تعداد بازدید محصول پربازدید <-ProductHit->
قیمت محصول <-ProductPrice->
پایان چرخه پربازدید ترین محصولات </ProductHitLoop>
پایان بلاک پربازدید ترین محصولات </ProductHitBlock>
بلاک محصولات تصادفی
کد آغاز گر بلاک محصولات تصادفی <ProductRandBlock>
کد آغاز گر چرخه محصولات تصادفی <ProductRandLoop>
عنوان محصول تصادفی <-ProductTitle->
توضیحات کوتاه محصول تصادفی <-ShortDescription->
تصویر محصول تصادفی <-ProductImg->
لینک محصول تصادفی <-ProductLink->
قیمت محصول <-ProductPrice->
پایان چرخه محصولات تصادفی </ProductRandLoop>
پایان بلاک محصولات تصادفی </ProductRandBlock>
بلاک محصولات مرتبط با محصول جاری
کد آغاز گر بلاک مطالب مرتبط <RelatedPostsBlock>
کد آغاز گر چرخه مطالب مرتبط <RelatedPosts>
عنوان مطلب مرتبط <-PostTitle->
آدرس لینک مطلب مرتبط <-PostLink->
آدرس عکس مطلب <-PostImageUrl->
توضیحات اولیه حصول <-ShortDescription->
قیمت محصول <-ProductPrice->
آدرس عکس پیشفرض <RelatedPostsImgDefault:آدرس عکس>
پایان چرخه مطالب مرتبط </RelatedPosts>
پایان بلاک مطالب مرتبط </RelatedPostsBlock>